Likvidation

Vad innebär en frivillig likvidation?

Frivillig likvidation är en process där ett aktiebolag beslutar att frivilligt avveckla och upplösa sitt företag. Beslutet tas av bolagets aktieägare och syftar till att avsluta verksamheten på ett organiserat och kontrollerat sätt. Detta sker när bolaget inte längre önskar fortsätta sin verksamhet, men är ekonomiskt solvent och kan betala alla sina skulder.

Processen

Processen inleds med ett aktieägarbeslut på bolagsstämman där minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman måste rösta för likvidation. Efter beslutet anmäls likvidationen till Bolagsverket, och en likvidator utses. Likvidatorns roll är att avveckla bolagets tillgångar, betala av skulder och till sist distribuera eventuellt överskott till aktieägarna.

Genomförande

Likvidationen innebär att bolagets tillgångar säljs och alla skulder betalas. Processen kan ta allt från några månader till flera år, beroende på bolagets storlek och komplexiteten i dess verksamhet. Under denna tid får bolaget inte bedriva någon affärsverksamhet som inte är direkt relaterad till avvecklingen. Efter att alla finansiella åtaganden är uppfyllda upprättas ett slutligt bokslut som också granskas av bolagets revisor.

Undvik en likvidation med vår snabbavveckling genom Bolagsåtervinning.

Tvångslikvidation

Tvångslikvidation är en process som initieras av Bolagsverket när ett aktiebolag inte uppfyller vissa lagstadgade krav, till exempel om bolaget misslyckas med att inlämna årsredovisning eller om bolagets eget kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Tvångslikvidation är inte frivillig och används som en sista utväg för att säkra att bolagets skulder hanteras lagligt.

Viktiga övervägande

När du överväger en frivillig likvidation är det viktigt att konsultera med en revisor eller en juridisk rådgivare för att säkerställa att alla steg genomförs korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler. Korrekt hantering skyddar inte bara aktieägarnas intressen utan säkerställer också att bolagets borgenärer behandlas rättvist under avvecklingsprocessen.

Kontakta gärna oss för att se över era alternativ. I de flesta fall går en likvidation att undvika men hjälp av snabbavveckling genom bolagåtervinning.

Beställ utan kostnad!

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Länsbolag Logo

Undvik en likvidation. Beställ din offert idag.

Vi ser gärna över era alternativ och vilka möjligheter som finns för att undvika en likvidation. Alltid med fastpris och prisgaranti.

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

FAQ

Frågor & Svar

För specifika frågor relaterade till våra tjänster, kontakta gärna oss direkt eller besök sida för respektive tjänst. 

Vad innebär likvidation av ett aktiebolag?

Likvidation av ett aktiebolag är avvecklingen där bolagets verksamhet upphör, tillgångarna likvideras och skulderna betalas av.

Hur genomförs en likvidation?

Aktieägarna fattar beslut om likvidation, varefter en likvidator utses för att avveckla bolaget, sälja tillgångar och betala skulder.

Vad händer med bolagets kapital vid likvidation?

Eventuellt överskott efter skuldernas betalning återförs till aktieägarna som en kapitalvinst.

Hur beskattas uttag i samband med likvidation?

Uttag vid likvidation beskattas som kapitalvinst eller kapitalförlust, likt vid försäljning av andelar.

Varför väljer man frivillig likvidation?

Man väljer frivillig likvidation för en avveckling när bolagets ägare beslutar att inte fortsätta verksamheten.

Det är ofta en vanlig uppfattning att tro en Likvidation är det enda alternativet som finns. Det finns även andra betydligt enklare och billigare alternativ så som t.ex snabbavveckling via bolagsåtervinning eller fusion.

Vilka förutsättningar krävs för att påbörja en likvidation?

Bolaget måste vara solvent och kunna betala alla sina skulder. En beslutsprocess genom bolagsstämman krävs också.

Är revisor ett krav vid likvidation?

Revisionspliktiga bolag behöver en revisor för att granska och rapportera om likvidationen.

Fastpris fr. 4 995 kr!

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Offert för Avveckling.

Funderar du på att avveckla ditt aktiebolag? Använd formuläret för att kostnadsfritt få en offert skräddarsydd för just ditt bolag. Vi hanterar din förfrågan omgående och du förbinder dig inte till något. 

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Fråga oss!

Ta hjälp av en expert!

Har du frågor eller behöver hjälp med ditt bolagsärende? Fyll i formuläret eller ring oss direkt på 046 – 590 32 42, vardagar 08:00-16:00. Vi ser fram emot att hjälpa dig framåt.

Aktivt ärende? Logga in