Likvidation av Aktiebolag.

Likvidation av ett aktiebolag innebär att det avvecklas och efter att alla skulder har betalats och eventuellt överskott har fördelats bland aktieägarna. Kontakta oss för att se över era alternativ.

Vi finns hos TrustPilot

Frivillig likvidation

En frivillig likvidation av aktiebolag inträffar när ägarna bestämmer sig för att avveckla företaget, oftast på grund av att de inte längre vill driva verksamheten vidare. Beslut om likvidation kan endast fattas av bolagsstämman och träder i kraft omedelbart, såvida inte annat anges i beslutet.

En populär metod för avveckling av aktiebolag är snabbavveckling. Genom snabbavveckling slipper ägarna allt administrativt arbete, avgifter och handläggningstider som annars kan ta upp till 7 månader vid en ordinarie likvidation. Snabbavvecklingen tar endast ett par dagar och ägarna får tillgång till kvarvarande kapital omgående.

Beslut om frivillig likvidation

Ett beslut om frivillig likvidation måste fattas med minst två tredjedelars majoritet av de röster som är företrädda vid bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämman måste ske enligt reglerna i aktiebolagslagen och bolagsordningen. När beslutet om frivillig likvidation har fattats måste bolaget anmäla detta till Bolagsverket inom en viss tid.

En populär metod för avveckling av aktiebolag är snabbavveckling. Genom snabbavveckling slipper ägarna allt administrativt arbete, avgifter och handläggningstider som annars kan ta upp till 7 månader vid en ordinarie likvidation. Snabbavvecklingen tar endast ett par dagar och ägarna får tillgång till kvarvarande kapital omgående.

"Spara 6-9 månader och undvik en
likvidation med vår snabbavveckling"

Varför välja oss för att avveckla ditt aktiebolag?

En traditionell likvidation är en lång process som behöver minst 7–9 månader att avslutas helt. Att likvidera medför dessutom administration med såväl bokföring, redovisning och myndighetskontakter. 

Genom att avveckla ditt aktiebolag med oss får du mer tid över till annat. Då vi teknisk sett köper bolaget, tar vi även över det juridiska ansvaret. Med bolaget i vår ägo sköter vi all administration av bolaget under avvecklingen. 

Från start till mål tills det bolaget förmedlas vidare eller är upplöst genom likvidation eller fusion. Om du har frågor eller funderingar kring att avveckla ditt aktiebolag är det bara att skicka ett mejl, använda chattfunktionen här på hemsidan, eller ringa oss på 046 – 590 32 42.

  • Snabbavveckling av aktiebolag med erfarna medarbetare
  • Vi agerar köpare, och tar över det juridiska ansvaret.
  • Genomförs inom 3-5 arbetsdagar.
  • Registrerat företagsombud hos Bolagsverket
  • Tryggt och tydligt avtal
  • Inga dolda avgifter eller kostnader
  • Support under kontorstid via e-post eller telefon