Likvidation av Aktiebolag.

En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna. Likvidation kan ske på två sätt, frivilligt eller genom tvång.   

Frivillig likvidation

Frivillig likvidation av aktiebolag är när en avveckling beslutats. Oftast beror detta på att ägarna inte längre vill driva verksamheten vidare. Endast bolagsstämman kan besluta om likvidation, vilket träder i kraft omedelbart, såvida inte annat anges i beslutet.

Ett populärt alternativ till en likvidation är snabbavveckling. På så sätt undviker ägarna all administration, avgifter och handläggningstider. Processen tar då endast ett par dagar. De får då tillgång till kvarvarande kapital omgående. Vid en ordinarie likvidation tar det minst 7 månader.

Tvångslikvidation

En tvångsmässig likvidation kan ske om bolaget inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag. Det kan exempelvis vara om bolagets eget kapital understiger vissa lagstadgade krav, om bolaget saknar behörig styrelse eller om bolaget inte har sänt in årsredovisning i tid till Bolagsverket. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som beslutar om tvångslikvidation.  

Bolagsverket eller tingsrätten ytser en eller flera likvidatorer som ska genomföra likvidationen, alltså avveckla bolaget. Likvidatorns uppgift är att omvandla bolagets tillgångar till pengar och betala dess skulder. Aktiebolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma. 

Jag vill veta mer om likvidation!

Fri från juridiskt ansvar

När bolaget är upplöst så är du fri från allt juridiskt ansvar.

Säkerhet

Bolaget avslutas i sin helhet och organisationsnumret kommer att försvinna

Avregistrering

Bolaget kommer till att avregistreras hos Skatteverket och Bolagsverket.

Vad är en likvidator?

Likvidator har som uppgift att avveckla aktiebolaget. Likvidatorn ersätter styrelse och verkställande direktör i bolaget.

I Sverige utses likvidatorn av Bolagsverket som har en förteckning över de personer som anmält sig som likvidatorer, eller av likvidatorn är en fysisk person, ofta är det en advokat. Denne skall vara oberoende av bolaget, tidigare styrelse och VD samt kunnig i regler och lagar om likvidation. 

Vem betalar för likvidationen?

Kostnaderna ska betalas av aktiebolaget. Kostnaden kan bland annat vara beroende på aktiebolagets storlek samt hur omfattande processen har varit. 

Likvidatorn har rätt till ersättning för sitt uppdrag från aktiebolaget. Om vissa krav är uppfyllda kan likvidatorn få ersättning från Bolagsverket. 

[text* namn] [tel telefonnummer] [email* epost] [file fil filetypes:pdf limit:2048kb]

  • 1.
   Start
  • 2.
   Avslut
  Start
  Har du frågor? Skriv till oss i chatten eller maila info@lansbolag.se

  Vi använder sk. cookies för att du som besökare lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

  Länsbolags logo
  ;jQuery(document).ready(function($) { // Öppna popupen när "Börja" -knappen klickas på $('.borja-knapp').click(function() { // Visa popupen $('.din-popup-klass').show(); // Stoppa standardbeteendet för knappen (förhindra sidomladdning) return false; }); }); ;