Handelsbolag

Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är en bolagsform där två eller fler personer (delägare) går samman för att bedriva näringsverksamhet under gemensamt namn. Varje delägare i ett handelsbolag har obegränsat och solidariskt ansvar för bolagets samtliga skulder och åtaganden, vilket innebär att de kan hållas ansvariga för varandras handlingar inom företagets ram.

Bildande och registrering

För att etablera ett handelsbolag krävs inte något specifikt startkapital. Registrering sker hos Bolagsverket, och bolagets namn måste tydligt ange att det rör sig om ett handelsbolag. Alla delägare måste vara kapabla att ingå avtal, vilket innebär att de inte får vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller vara under förvaltarskap.

Drift och ansvar

I ett handelsbolag delar delägarna på både ansvar och möjligheter. De måste gemensamt besluta om viktiga affärsbeslut och är gemensamt ansvariga för att följa bokföringslagen, samt att avsluta varje räkenskapsår med bokslut eller årsredovisning. Ett tydligt avtal mellan delägarna om hur vinst och förlust ska fördelas är essentiellt och bör upprättas vid bolagets start.

Skillnader mot ett Kommanditbolag

Till skillnad från kommanditbolaget, där ansvarsfördelningen varierar mellan delägarna, har alla delägare i ett handelsbolag lika ansvar. Denna totala ansvarsgemenskap innebär att varje delägare är ansvarig för hela bolagets skulder, vilket skiljer sig från kommanditbolagets struktur där kommanditdelägarens ansvar är begränsat till deras insats.

Läs även: Handelsbolag vs. Kommanditbolag: Vad skiljer dem åt?.

Fördelar och överväganden

Handelsbolaget är en passande bolagsform för partners som vill arbeta nära varandra och dela både risker och vinster. Det ger flexibilitet i verksamheten och möjliggör en direkt och öppen kommunikation mellan delägare om bolagets drift och ekonomi, vilket kan vara fördelaktigt för små till medelstora företag.

Starta din registrering

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Länsbolag Logo

Registrera ditt
Handelsbolag.

Behöver du hjälp med registreringen? Fyll i de grundläggande uppgifterna i formuläret, så hör vi av oss inom kort för detaljerna.

Vi ser till att ditt företag blir korrekt registrerat och klart för verksamhet fr. endast 1 490 kr.

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

FAQ

Frågor & Svar

För specifika frågor relaterade till vår tjänst för nyregistrering vänligen kontakta oss via telefon, chatt eller e-post.

Vad innebär det att ha ett handelsbolag?

Ett handelsbolag (HB) är en bolagsform där två eller fler personer driver ett företag tillsammans. Även om handelsbolaget betraktas som en egen juridisk enhet, är det delägarna som betalar skatt på vinsten och som personligen ansvarar för bolagets skulder om dessa inte kan betalas.

Vad är nackdelar med handelsbolag?

En stor nackdel med handelsbolag är att alla ägare har obegränsat och solidariskt personligt ansvar. Det innebär att om bolaget inte kan betala sina skulder kan varje ägare krävas på betalning av hela beloppet.

Vad är fördelen med handelsbolag?

Handelsbolag kräver ingen specifik kapitalinsats, vilket underlättar starten. Delägarna har också möjlighet att tillsammans diskutera och fatta beslut om företagets verksamhet, vilket kan främja kreativitet och effektivitet.

Hur tar man ut lön i ett handelsbolag?

I handelsbolag benämns privata uttag av delägare som ’eget uttag’. Dessa uttag ska bokföras korrekt. Delägarna betalar inte skatt på uttagen direkt, utan beskattas för sin andel av bolagets vinst.

Vilka skatter betalar handelsbolag?

Delägarna i ett handelsbolag betalar egenavgifter och kommunal skatt baserat på verksamhetens överskott. Inkomster som överstiger vissa nivåer är även underlag för statlig inkomstskatt.

Finns det några krav på kapitalinsats?

Nej, det finns inga krav på en specifik kapitalinsats för att starta ett handelsbolag

Hur beskattas företaget?

Varje delägare i handelsbolaget beskattas individuellt för sin andel av bolagets totala vinst under året.

Hur fördelas vinst och förlust i företaget?

Vinst och förlust fördelas enligt de villkor som delägarna avtalat. Om inget avtal finns, delas vinsten lika mellan delägarna.

Vad händer om jag blir sjuk?

Som delägare i ett handelsbolag kan du få sjukpenning baserat på din andel av nettointäkten. Du kan välja mellan 1, 14, 30, 60, och 90 karensdagar. En längre karenstid resulterar i lägre sjukförsäkringsavgift.

Vem företräder bolaget?

Handelsbolaget företräds antingen gemensamt av delägarna eller individuellt, beroende på vad som överenskommits i bolagsavtalet.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett Handelsbolag?

Som ägare har du obegränsat och solidariskt personligt ansvar för bolagets skulder, vilket innebär att du kan behöva täcka skulder med personliga tillgångar om bolaget inte kan betala.

Är det krav på att ha en revisor?

Nej, det finns inget generellt krav på att ha en revisor i ett handelsbolag, men större bolag enligt vissa kriterier kan behöva det.

Fastpris fr. 4 995 kr!

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Offert för Avveckling.

Funderar du på att avveckla ditt aktiebolag? Använd formuläret för att kostnadsfritt få en offert skräddarsydd för just ditt bolag. Vi hanterar din förfrågan omgående och du förbinder dig inte till något. 

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Fråga oss!

Ta hjälp av en expert!

Har du frågor eller behöver hjälp med ditt bolagsärende? Fyll i formuläret eller ring oss direkt på 046 – 590 32 42, vardagar 08:00-16:00. Vi ser fram emot att hjälpa dig framåt.

Aktivt ärende? Logga in