Fusion

Fusion av Aktiebolag

Fusion av aktiebolag innebär att två eller flera bolag går samman för att bilda ett enda juridiskt bolag. Detta kan ske antingen genom absorption, där ett bolag absorberar ett eller flera andra bolag, eller genom kombination, där två eller flera bolag går samman och bildar ett helt nytt bolag. Processen används ofta för att stärka marknadsposition, utöka resurser, minska konkurrens eller förbättra operativ effektivitet.

Processen

Fusionsprocessen inleds med ett avtal mellan de berörda bolagens styrelser. Avtalet måste godkännas av aktieägarna i de involverade bolagen, vanligtvis krävs en majoritet om minst två tredjedelar av rösterna. Efter godkännandet måste fusionen registreras hos Bolagsverket, och beroende på fusionens storlek och effekt kan den också behöva godkännas av konkurrensmyndigheter.

Genomförande

Efter godkännandet arbetar bolagen tillsammans för att integrera sina verksamheter. Detta inkluderar samordning av produkter eller tjänster, personal, IT-system och företagskultur. Juridiska och finansiella aspekter, såsom överföring av tillgångar, skulder och kontrakt, måste också hanteras noggrant för att säkerställa en smidig övergång till det nya eller det absorberande bolaget.

Undvik en likvidation med vår snabbavveckling genom Bolagsåtervinning.

Fördelar

Fusion kan erbjuda flera fördelar, däribland stärkt marknadsnärvaro, förbättrad kapacitet för innovation, och effektivisering av driftskostnader. Genom att kombinera resurser kan bolagen också få tillgång till nya marknader och kundsegment, vilket kan leda till ökad tillväxt och lönsamhet.

Avveckling via fusion

Det finns möjlighet att från en del tjänsteleverantörer att avveckla via fusion. Detta är betydligt enklare och snabbare än t.ex frivillig likvidation, men även betydligt mer kostsamt och mindre fördelaktigt än Snabbavveckling via Bolagsåtervinning. Kvalifiserar sig inte bolaget för en återvinning kan fusion vara det bättre kvarvarande alternativet.

Beställ utan kostnad!

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Länsbolag Logo

Undvik en likvidation. Beställ din offert idag.

Vi ser gärna över era alternativ och vilka möjligheter som finns för att undvika en likvidation. Alltid med fastpris och prisgaranti.

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

FAQ

Frågor & Svar

För specifika frågor relaterade till våra tjänster, kontakta gärna oss direkt eller besök sida för respektive tjänst. 

Vad innebär det att ett bolag avvecklas via fusion?

Avveckling via fusion sker när ett bolag som ska avregistreras slås samman med ett kvarvarande bolag, där det sistnämnda övertar alla tillgångar och skulder och det avvecklande bolaget upplöses utan traditionell likvidation.

Vilka är stegen i en fusionsprocess?

Under en fusionsprocess tas alla tillgångar och skulder från det avvecklande bolaget över av det kvarvarande bolaget. Efter övertagandet och formella registreringar hos myndigheter upplöses det avvecklande bolaget automatiskt.

Hur hanteras skulder i en fusion?

Skulderna i det bolag som avvecklas överförs tillsammans med tillgångarna till det kvarvarande bolaget, som tar över ansvaret för att reglera dessa förpliktelser.

Vad sker efter att fusionen är genomförd?

Efter fullbordad fusion ersätts andelarna i det avvecklande bolaget med de övertagna tillgångarna och skulderna i det kvarvarande bolaget, enligt de värden som redovisats i koncernredovisningen.

Vad sker med befintliga avtal i en fusion?

I en fusion övergår alla avtal, både rättigheter och skyldigheter, från det bolag som avvecklas till det kvarvarande bolaget. Avtalen fortsätter att gälla som om inga förändringar skett.

Vad händer med anställda när två bolag fusioneras?

Anställda i det avvecklande bolaget övergår med sina befintliga anställningsvillkor till det kvarvarande bolaget, enligt reglerna om verksamhetsövergång.

Vilka fördelar finns med att avveckla via fusion jämfört med traditionell likvidation?

Avveckling via fusion kan vara en snabbare process än traditionell likvidation och kan vara mindre kostsam eftersom det inte krävs någon avveckling av bolagets tillgångar på öppna marknaden. Dock kan komplexiteten i att överta skulder och ansvar göra det till ett mindre lämpligt alternativ för vissa företag, om fusion används i avvecklingssyfte. Snabbavveckling via Bolagsåtervinning erbjuder en annan lösning som kan vara mer fördelaktig beroende på de specifika omständigheterna och behoven i det bolag som avvecklas.

Fastpris fr. 4 995 kr!

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Offert för Avveckling.

Funderar du på att avveckla ditt aktiebolag? Använd formuläret för att kostnadsfritt få en offert skräddarsydd för just ditt bolag. Vi hanterar din förfrågan omgående och du förbinder dig inte till något. 

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Fråga oss!

Ta hjälp av en expert!

Har du frågor eller behöver hjälp med ditt bolagsärende? Fyll i formuläret eller ring oss direkt på 046 – 590 32 42, vardagar 08:00-16:00. Vi ser fram emot att hjälpa dig framåt.

Aktivt ärende? Logga in