Kommanditbolag

Vad är ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag (KB) är en form av handelsbolag där det krävs minst två delägare: en kommanditdelägare som har begränsat ansvar motsvarande sin insats i bolaget, och en komplementär som har obegränsat personligt ansvar för bolagets förpliktelser och skulder. Denna bolagsform möjliggör en fördelning av risker och ansvar som kan vara attraktiv för många företagare.

Bildande och registrering

För att starta ett kommanditbolag krävs ingen särskild startkapital. Bolaget registreras hos Bolagsverket och det är viktigt att bolagets namn innehåller ordet ”kommanditbolag” eller förkortningen ”KB”. Varje person kan starta ett KB förutsatt att de inte är försatta i konkurs, har näringsförbud eller är under förvaltarskap.

Drift och ansvar

I ett kommanditbolag är den ekonomiska och juridiska strukturen tydlig: kommanditdelägaren riskerar endast sin insats medan komplementären bär det fulla ansvaret. Denna fördelning bör klargöras i ett bolagsavtal, där också regler om vinstfördelning och förlusttäckning bör fastställas. Bolaget är juridiskt ansvarigt för sin verksamhet, och alla delägare måste följa bokföringslagen och avsluta varje räkenskapsår med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Skillnader mot ett Handelsbolag

Kommanditbolaget och handelsbolaget är båda former av personbolag, men de skiljer sig avsevärt i ansvarsstrukturen. I ett handelsbolag har alla delägare obegränsat och solidariskt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser. Det innebär att varje delägare kan hållas ansvarig för hela bolagets skulder. I kontrast har ett kommanditbolag en delägare, komplementären, med obegränsat ansvar, medan övriga delägare, kommanditdelägarna, endast har ansvar upp till deras insatta kapital. Denna struktur gör kommanditbolaget attraktivt för de som vill begränsa sitt personliga risktagande.

Läs även: Handelsbolag vs. Kommanditbolag: Vad skiljer dem åt?.

Fördelar och överväganden

Kommanditbolaget är en lämplig bolagsform för de som önskar bedriva företag utan att behöva investera ett stort kapital som i ett aktiebolag, eller för dem som önskar ha en tydligare ansvarsfördelning än i en enskild firma. Bolagsformen tillåter en flexibel hantering av ekonomisk risk, vilket gör det möjligt för kommanditdelägaren att begränsa sitt ekonomiska ansvar.

Starta din registrering

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Länsbolag Logo

Registrera ditt
Kommanditbolag.

Behöver du hjälp med registreringen? Fyll i de grundläggande uppgifterna i formuläret, så hör vi av oss inom kort för detaljerna.

Vi ser till att ditt företag blir korrekt registrerat och klart för verksamhet fr. endast 1 490 kr.

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

FAQ

Frågor & Svar

För specifika frågor relaterade till vår tjänst för nyregistrering vänligen kontakta oss via telefon, chatt eller e-post.

Vad innebär ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag är en bolagsform som måste inkludera minst en komplementär, som har obegränsat personligt ansvar för bolagets skulder, och minst en kommanditdelägare, vars ansvar är begränsat till den kapitalinsats de bidragit med.

Vad är fördelen med ett kommanditbolag?

Kommanditbolag är relativt enkla och billiga att starta. De kräver ingen initial kapitalinsats och kan registreras inom några dagar. Denna bolagsform är fördelaktig i början av ett företags livscykel, särskilt under perioder av initiala förluster.

Finns det något krav på kapitalinsats?

I ett kommanditbolag krävs ingen kapitalinsats från komplementären, men kommanditdelägaren måste göra en insats. Insatsen från kommanditdelägaren kan vara så låg som 1 krona. Det är viktigt att specificera storleken på denna insats i bolagsavtalet.

Hur beskattas företaget?

Ett kommanditbolag i sig betalar ingen skatt på vinsten; istället beskattas varje delägare individuellt för sin andel av bolagets resultat genom debiterad preliminärskatt (SA-skatt). Uttag från bolaget är inte avdragsgilla för delägarna när kostnader beräknas.

Hur fördelas vinst och förlust i företaget?

Vinst och förlust fördelas enligt det som delägarna har avtalat i bolagsavtalet, och detta avtal måste följa affärsmässiga principer för att vara giltigt för skatteändamål. Det är inte tillåtet att enbart använda handelsbolagslagens standardregler utan ett tydligt avtal.

Hur många ägare krävs i kommanditbolag?

Ett kommanditbolag måste bestå av minst två delägare. Det krävs minst en komplementär, som har obegränsat ansvar, och minst en kommanditdelägare, som endast riskerar sin insats.

Vad händer om jag blir sjuk?

Ägare i ett kommanditbolag är berättigade till sjukpenning från Försäkringskassan baserat på deras nettointäkt. Delägare kan välja mellan 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar för att eventuellt reducera egenavgiften. Om inget val görs tillämpas automatiskt 7 karensdagar och full egenavgift betalas.

Vilka företräder bolaget?

I ett kommanditbolag är det komplementärerna som företräder bolaget och bär det juridiska ansvaret för dess handlingar.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett kommanditbolag?

Komplementären i ett kommanditbolag har obegränsat, solidariskt personligt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser. Kommanditdelägarens ansvar är begränsat till deras kapitalinsats.

Är det krav på att ha en revisor?

Det är inte obligatoriskt för alla kommanditbolag att ha en revisor. Revisor krävs endast för större bolag som uppfyller vissa kriterier gällande omsättning, balansomslutning och antal anställda. 

Vem blir ansvarig för eventuella skulder?

I ett kommanditbolag bär komplementären det fulla obegränsade ansvaret för bolagets skulder, medan kommanditdelägarens ansvar är begränsat till deras kapitalinsats i bolaget.

Vad innebär det att vara kommanditdelägare?

En kommanditdelägare i ett kommanditbolag har begränsat ansvar som endast sträcker sig till storleken på deras kapitalinsats, vilket skyddar deras övriga personliga tillgångar från bolagets skulder.

När är kommanditbolag bra?

Ett kommanditbolag är lämpligt när en eller flera delägare vill begränsa sitt ekonomiska ansvar samtidigt som minst en delägare (komplementären) tar på sig det fulla ansvaret, vilket gör det idealiskt för projekt där några delägare önskar vara mindre aktivt involverade.

Vad är skillnaden mellan handelsbolag och kommanditbolag?

Huvudskillnaden mellan ett handelsbolag och ett kommanditbolag ligger i ansvarsstrukturen: I ett handelsbolag har alla delägare obegränsat och solidariskt ansvar, medan ett kommanditbolag kräver minst en delägare med obegränsat ansvar och en eller flera med begränsat ansvar.

Kan kommanditbolag ha anställda?

Ja, ett kommanditbolag kan anställa personal. För information om anställningsförhållanden och relaterade skatteregler, kontakta din handläggare eller Skatteverket.

För specifika frågor relaterade till våra tjänster, besök gärna sida för respektive tjänst.

Fastpris fr. 4 995 kr!

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Offert för Avveckling.

Funderar du på att avveckla ditt aktiebolag? Använd formuläret för att kostnadsfritt få en offert skräddarsydd för just ditt bolag. Vi hanterar din förfrågan omgående och du förbinder dig inte till något. 

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Fråga oss!

Ta hjälp av en expert!

Har du frågor eller behöver hjälp med ditt bolagsärende? Fyll i formuläret eller ring oss direkt på 046 – 590 32 42, vardagar 08:00-16:00. Vi ser fram emot att hjälpa dig framåt.

Aktivt ärende? Logga in