Länsbolag Logo

Försäljnings- och leveransvillkor

Sverige AB, 559285–8004, är registrerat hos svenska handelskammaren (”Länsbolag”).

Du kan kontakta oss på: +46 (0) 46 -590 3242 eller mejl: Info@lansbolag.se

Våra tjänster gäller enbart i Sverige.

Beställning och betalning

Länsbolag är öppet vardagar mellan 08.00 – 17.00. Det kan dock inträffa att vi har tillfälligt stängt för uppdateringar och underhåll av system. Betalning för Länsbolags tjänster sker till: Bankgiro, Swish eller Banköverföring. Vi tar inte emot kontanter eller utländska valuta. Du måste vara minst 18 år för att handla av Länsbolag.

Bank
Bank ingår inte i Länsbolags tjänster. Du är ansvarig att kontakta din bank för att öppna ett företagskonto. Länsbolag har ingenting att göra med din och bankens relation. 

Annullera beställningar

Länsbolag kan annullera en beställning av en tjänst om vi inte kan leverera tjänsten på grund av villkor utanför vår kontroll, vid tekniskt fel eller om vår Fair-use policy inte uppfylls.  Du meddelas om en sådan situation skulle uppstå och betalning eller reservation av betalningsmedel returneras/annulleras. 

Kvittens av beställning

Vid köp av bolag av oss får du kvittens när du signerat avtalet och en kvittens från Bolagsverket att ärendet är inskickat, samt när betalning är mottagen. Vid försäljning av bolag till oss får du kvittens när du signerat aktieöverlåtelseavtalet.

Fair Use-policy

För att få nyttja Länsbolags tjänster krävs att du:
 • inte utövar/försöker utöva bedrägeri,
 • inte agerar med uppsåt att bryta mot gällande lagar,
 • inte utövar otillbörlig påtryckning eller är hotfull mot Länsbolags personal,
 • har en intention att behålla bolaget som du beställer,
 • inte felaktigt utger dig för att vara slutkund, och
 • är ärlig och ger oss korrekt information.
Beteenden som anses bryta mot vår Fair Use-policy är till exempel:
 • bedrägeriförsök i samband med förfalskning av personuppgifter, kvittensförfalskningar, bolagskapning, nyttjande av ”målvakter”,
 • att felaktigt utge dig för att vara slutkund men marknadsför eller säljer våra tjänster vidare inom ramen för en näringsverksamhet,
 • försök till otillbörlig påverkan eller hot mot vår personal, och 
 • onormala köpbeteenden.
Länsbolag har rätt att neka Länsbolags tjänster till potentiell kund och har ingen skyldighet att ingå en avtalsrelation.:
 • Länsbolag gör endast affärer med kunder som inte har anmärkningar, obetalda skulder eller något avvikande i sitt belastningsregister.
 • Länsbolag genomför kontroll av ägare och styrelse i en rättsdatabas, som innehåller offentliga uppgifter från svenska myndigheter.
 • Länsbolag kan komma att genomföra kreditupplysningar av kunder.
 • Länsbolag polisanmäler hot mot personal och andra lagbrott.
Detta innebär att vi nekar beställningar som görs av kunder där vi har rimliga skäl att misstänka att kunden bryter mot vår Fair Use-policy.
Vår Fair Use-policy baseras på ett antal icke diskriminerande kriterier. Dessa kriterier tar hänsyn till avvikande beteenden.
 • Den slutliga bedömningen avseende kunds uppfyllande av Länsbolags Fair Use-policy görs alltid av Länsbolags personal.
 • Om en affär nekas kommer du att informeras via mejl som skickas till den mejladress som du angav vid beställningen.
 • När vi nekat någon att nyttja våra tjänster gäller beslutet personen eller bolaget, oavsett profil eller mejladress.
 • Det är inte tillåtet att på något sätt försöka kringgå vår Fair Use-policy, till exempel via bulvan.
Syftet är att upprätthålla och löpande kunna bedöma vår Fair Use-policy. Vi förvarar historik samt aktuella uppgifter i 1 – 3 år.

Vår strävan är att göra en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt av våra kunder med vår Fair Use-policy. Du har alltid rätt att begära en omprövning av vår bedömning genom att kontakta oss på: info@lansbolag.se eller på telefon 046-590 3242.

Länsbolag arbetar mot penningtvätt! Penningtvättslagen: Lag (2017:630)

Vi finns i registret mot penningtvätt hos Bolagsverket. Om vi misstänker att någon kund eller transaktion bryter mot penningtvättslagen rapporterar vi det till Finanspolisen.

När du gör affär med Länsbolag ska du signera vårt dokument om kundkännedom som du tillhandahålls av Länsbolag.

Reklamation – Vid fel på bolag

Du har rätt till reklamation som innebär att du antingen kan få ett bolag utbytt, återbetalning eller prisreduktion beroende på den faktiska situationen. Det krävs att reklamationen är berättigad, att felet inte har uppstått på grund av felaktig användning av bolaget eller annan av kundens företeelse som orsakat skadan. Vi gör en bedömning av din reklamation.
Du måste reklamera snarast möjligt genom kontakt med oss, dock senast inom en (1) vecka efter att felet har upptäckts. Du reklamerar via denna länk [infoga länk] och genom att följa anvisningarna. För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din reklamation behöver du:
 1. Fylla i dokumentet ”reklamera bolag” och en beskrivning av situationen.
 2. Bifoga dokumentation med bilder.
 3. När vi fått all nödvändig dokumentation behandlar vi din reklamation snarast möjligt. Behöver vi mer underlag kontaktar vi dig.
 4. Vår bedömning utgår ifrån gällande rätt samt vår Fair-Use policy.

Behandling av personuppgifter

Länsbolag är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som sker i samband med nyttjandet av våra tjänster. Information om detta kan du läsa i vår Cookie- och personuppgiftspolicy.

Support eller felanmälan

Om du behöver support eller vill göra en felanmälan gällande ditt köp av våra tjänster, så klickar du på länken [infoga länk] och följer anvisningarna. Vid felanmälan: om vi inte lyckas hitta en tillfredsställande lösning tillsammans kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Gällande lag och jurisdiktion

Köp av bolag eller andra tjänster som Länsbolag erbjuder, lyder under svensk lagstiftning. Alla tvister ska avgöras av allmän domstol i Sverige, med första instans Lunds Tingsrätt.