Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor

Länsbolag Sverige AB, 559285–8004, är registrerat hos svenska handelskammaren.  

Du kan kontakta oss på:
 +46 (0) 46 -590 3242 eller mejl: Info@lansbolag.se

Våra tjänster gäller enbart i Sverige.

Beställning och betalning

Länsbolag är öppet mellan 08.00 – 17.00.
Det kan dock inträffa att vi har tillfälligt stängt för uppdateringar och underhåll av system

Betalning för våra tjänster sker till: Bankgiro, Swish eller Banköverföring. Vi tar inte emot kontanter och utländska valuta.

Du måste vara minst 18 år för att handla på Länsbolag Sverige AB.

Bank

Bank ingår inte i Länsbolags affärer. Du är ansvarig att kontakta din bank för att öppna ett företagskonto.

Länsbolag har ingenting att göra med din och bankens relation.

Annullera beställningar

Länsbolag Sverige AB kan annullera en beställning om vi inte kan leverera tjänsten, vid tekniskt fel eller om vår Fair-use policy inte uppfylls.  Du meddelas om en sådan situation skulle uppstå och betalning eller reservation av betalningsmedel returneras/annulleras.

Kvittens av beställning

Vid köp av bolag får du kvittens när du signerat avtalet och från Bolagsverket att ärendet är inskickat, samt när betalning är mottagen

Fair Use-policy

För att få nyttja våra tjänster i Länsbolag krävs att du:

 • inte utövar/försöker utöva bedrägeri
 • inte agerar med uppsåt att bryta mot gällande lagar
 • inte utövar otillbörlig påtryckning eller är hotfull mot vår personal
 • har en intention att behålla bolaget som du beställer
 • inte felaktigt utger dig för att vara slutkund
 • är ärlig och ger oss korrekt information

Beteenden som anses bryta mot vår Fair Use-policy är till exempel:

 •  bedrägeriförsök i samband med förfalskning av personuppgifter, kvittensförfalskningar, bolagskapning, nyttjande av ”målvakter”.
 • att felaktigt utge dig för att vara slutkund men marknadsför eller säljer våra tjänster vidare inom ramen för en näringsverksamhet
 • försök till otillbörlig påverkan eller hot mot vår personal
 • onormala köpbeteenden

Länsbolag har rätt att neka en affär och har ingen skyldighet att ingå ett avtal.

 • Länsbolag gör endast affärer med kunder som inte har anmärkningar, obetalda skulder eller något avvikande i sitt belastningsregister
 • Länsbolag genomför kontroll av ägare och styrelse i en rättsdatabas, som innehåller offentliga uppgifter från svenska myndigheter
 • Länsbolag genomför kreditupplysning av företag
 • Länsbolag polisanmäler hot mot personal och lagbrott

Detta innebär att vi nekar beställningar som görs av kunder där vi har rimliga skäl att misstänka att kunden bryter mot vår Fair Use-policy.

Vår Fair Use-policy baseras på ett antal icke diskriminerande kriterier. Dessa kriterier tar hänsyn till avvikande beteenden.

 • Den slutliga bedömningen görs alltid av vår personal.
 • Om en affär nekas kommer du att informeras via mejl som skickas till den mejladress som du angav vid beställningen.
 • När vi nekat någon att nyttja våra tjänster gäller beslutet personen, oavsett profil eller mejladress.
 • Det är inte tillåtet att på något sätt försöka kringgå detta beslut, till exempel via bulvan

Länsbolag Sverige AB, 559285–8004, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som sker i samband med nyttjande av våra tjänster. Information om detta kan du läsa i vår Cookie- och personuppgiftspolicy.

Syftet är att upprätthålla och löpande kunna bedöma vår Fair Use-policy. Vi förvarar historik samt aktuella uppgifter i 1 – 3 år.  

Vår strävan är att göra en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt av våra kunder med vår Fair Use-policy. Du har alltid rätt att begära en omprövning av vår bedömning genom att kontakta oss på: info@lansbolag.se eller telefon 046-590 3242.

Länsbolag arbetar mot penningtvätt! Penningtvättslagen: Lag (2017:630)

Vi finns i registret mot penningtvätt hos Bolagsverket. Om vi misstänker att någon kund eller transaktion bryter mot penningtvättslagen rapporterar vi det till Finanspolisen.

När du gör affär med Länsbolag ska du signera vårt dokument om kundkännedom som innehåller penningtvättslagen.

Reklamation – Vid fel på bolag

Du har rätt till reklamation som innebär att du antingen kan få ett bolag utbytt, återbetalning eller prisreduktion beroende på den faktiska situationen. Det krävs att reklamationen är berättigad, att felet inte har uppstått på grund av felaktig användning av bolaget eller annan företeelse som orsakat skadan. Vi gör en bedömning av din reklamation.

Du måste kontakta oss

Du måste reklamera snarast möjligt genom kontakt med oss, dock senast inom en (1) vecka efter att felet har upptäckts. Du reklamerar via denna länken och genom att följa anvisningarna. För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din reklamation behöver du:

 1. Fylla i dokumentet ”reklamera bolag” och en beskrivning av situationen
 2. Bifoga dokumentationen med bilder
 3. När vi fått all nödvändig dokumentation behandlar vi din reklamation snarast möjligt. Behöver vi mer underlag kontaktar vi dig
 4. Vår bedöming utgår ifrån vår Fair-use policy

Behandling av personuppgifter

Vi följer GDPR samt de krav vi ställt på oss själva genom vår personuppgiftspolicy som vi rekommenderar att du läser.

Support eller felanmälan

Om du behöver support eller vill göra en felanmälan gällande ditt köp av våra tjänster, så klickar du på länken och följer anvisningarna.

Vid felanmälan: om vi inte lyckas hitta en tillfredsställande lösning tillsammans kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Gällande lag och jurisdiktion

Köp av bolag eller andra tjänster på Länsbolag lyder under svensk lagstiftning. Alla tvister ska avgöras i svensk domstol via tingsrätten i Lund.

[text* namn] [tel telefonnummer] [email* epost] [file fil filetypes:pdf limit:2048kb]

  • 1.
   Start
  • 2.
   Avslut
  Start
  Har du frågor? Skriv till oss i chatten eller maila info@lansbolag.se

  Vi använder sk. cookies för att du som besökare lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

  Länsbolags logo
  ;jQuery(document).ready(function($) { // Öppna popupen när "Börja" -knappen klickas på $('.borja-knapp').click(function() { // Visa popupen $('.din-popup-klass').show(); // Stoppa standardbeteendet för knappen (förhindra sidomladdning) return false; }); }); ;