Handelsbolag vs. Kommanditbolag

Vad skiljer dem åt?

När du överväger att starta ett företag tillsammans med andra, kan både handelsbolag och kommanditbolag vara attraktiva alternativ. Båda dessa bolagsformer tillhör kategorin personbolag, men det finns viktiga skillnader i ansvarsfördelning och drift som kan påverka ditt val.

Grundläggande struktur

Ett handelsbolag är en bolagsform där alla delägare har obegränsat och solidariskt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser. Detta innebär att varje delägare kan hållas ansvarig för hela bolagets skulder. Ett kommanditbolag skiljer sig genom att det innehåller två typer av delägare: minst en komplementär, som har obegränsat ansvar, och en eller flera kommanditdelägare, vars ansvar är begränsat till deras insats i bolaget.

Risk och ansvar

I ett handelsbolag delar delägarna på ansvaret, vilket kan leda till högre personlig risk men också större kontroll över företagets verksamhet. I ett kommanditbolag minskar risken för kommanditdelägarna eftersom deras ansvar är begränsat, vilket kan göra denna bolagsform till en mer lockande option för de som vill investera kapital utan att ta på sig fullt ansvar.

Kapital och finansiering

Handelsbolag kräver ingen initial kapitalinsats, vilket gör det lättare att starta, men kan komplicera kapitalanskaffning eftersom alla delägares personliga tillgångar kan vara i riskzonen. Kommanditbolag kan vara mer tilltalande för externa investerare just på grund av den klara uppdelningen av ansvar och risk, vilket kan underlätta kapitalinsamling.

Läs även de enskilda artiklarna om: Handelsbolag och Kommanditbolag.

Beskattning

Beskattningen är likartad i både handelsbolag och kommanditbolag, där bolaget i sig inte beskattas utan varje delägare beskattas för sin del av bolagets vinst. Skillnaden ligger i hur vinsten beräknas och fördelas, vilket bör klargöras i bolagsavtalet för att undvika framtida komplikationer.

Ideal för olika scenarion

Handelsbolag passar bäst för små till medelstora företag där alla delägare vill vara aktivt involverade i driften och beslutsfattandet. Kommanditbolag är idealt när en eller flera investerare önskar begränsa sitt ansvar, vilket är vanligt i större projekt eller där externa investerare vill skydda sin investering.

Välj rätt bolagsform

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Länsbolag Logo

Registrera ditt nya bolag här.

Behöver du hjälp med registreringen? Fyll i de grundläggande uppgifterna i formuläret, så hör vi av oss inom kort för detaljerna.

Vi ser till att ditt företag blir korrekt registrerat och klart för verksamhet fr. endast 1 490 kr.

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

FAQ

Frågor & Svar

För specifika frågor relaterade till vår tjänst för nyregistrering vänligen kontakta oss via telefon, chatt eller e-post.

Vilket alternativ erbjuder lägre personlig risk?

Kommanditbolag erbjuder lägre personlig risk för kommanditdelägarna, eftersom deras ansvar är begränsat till deras investerade kapital.

Hur påverkar bolagsformen beslutsfattandet?

I ett handelsbolag fattas alla beslut gemensamt av delägarna. I ett kommanditbolag kan komplementärerna hantera den dagliga verksamheten, medan kommanditdelägarna oftast är passiva investerare.

Vilken bolagsform är enklare att finansiera?

Kommanditbolag kan vara enklare att finansiera på grund av strukturen som lockar till sig investerare som inte önskar fullt ansvar. Handelsbolag kan ha svårare att attrahera externa investerare på grund av det obegränsade ansvaret.

Vilken är bäst för aktiva delägare?

Ett kommanditbolag i sig betalar ingen skatt på vinsten; istället beskattas varje delägare individuellt för sin andel av bolagets resultat genom debiterad preliminärskatt (SA-skatt). Uttag från bolaget är inte avdragsgilla för delägarna när kostnader beräknas.

För specifika frågor relaterade till våra tjänster, besök gärna sida för respektive tjänst.

Fastpris fr. 4 995 kr!

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Offert för Avveckling.

Funderar du på att avveckla ditt aktiebolag? Använd formuläret för att kostnadsfritt få en offert skräddarsydd för just ditt bolag. Vi hanterar din förfrågan omgående och du förbinder dig inte till något. 

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Fråga oss!

Ta hjälp av en expert!

Har du frågor eller behöver hjälp med ditt bolagsärende? Fyll i formuläret eller ring oss direkt på 046 – 590 32 42, vardagar 08:00-16:00. Vi ser fram emot att hjälpa dig framåt.

Aktivt ärende? Logga in