Cookie- och personuppgiftspolicy

Tack för att du läser vår Cookie- och personuppgiftspolicy!

Länsbolag Sverige AB (559285–8004) (härefter vi, oss eller vår) är ansvarig för behandling av dina personuppgifter.       

Om du har några frågor när du läst vår policy, är du välkommen att kontakta oss via telefon eller använda vårt kontaktformulär.

Inledning

Här följer information om hur vi behandlar personuppgifter samt information om cookies på vår hemsida. 

Denna policy omfattar alla personuppgifter som samlas in av oss.     All behandling av dina personuppgifter kommer endast att hanteras av Länsbolag Sverige AB.

Cookie- & Personuppgiftspolicy

Länsbolag samlar in information om besökare på vår hemsida, inklusive information om hur du navigerar på sidan. Vi använder denna information för att förbättra användarupplevelsen, utvärdera användningen av individuella element på hemsidan, för att stödja vår marknadsföring och förbättra funktioner.

Vi bryr oss om din integritet och vill vara transparenta i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter när vi har ett uttryckligt och specifikt syfte för det, bland annat på avtal vid köp av våra tjänster.  

Vår behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt nationell dataskyddslagstiftning. 

Vilken information vi samlar in och från vem

 • Genom oss Vi analyserar din aktivitet i kommunikation med oss och när du besöker vår hemsida.
 • Från dig när du lämnar information till oss eller köper våra tjänster. 
 • Från tredje parter, kreditprövning och rättsdatabas.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter som är kopplade till att du är besökare/kund hos oss och för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig. Utöver de avtalsmässiga kraven behandlar vi också dina uppgifter som redovisas nedan.

Lär känna din kund

Vi skapar individuella kundprofiler baserade på de uppgifter vi samlat in från uppgiftskällorna ovan, så att vi kan lära känna dig som kund. Detta är en viktig del som bygger på förtroende mellan oss. Syftet är att förbättra din upplevelse, förståelse och relationen mellan oss, samt att kunna skräddarsy erbjudanden och tjänster åt dig. 

Avtal

 • Uppgifter enligt ovan behövs för att vi ska kunna slutföra en affär, få betalning och att överföra dig ditt/dina bolag.
 • Vi har också vissa skyldigheter genom köpet, t.ex. att tillhandahålla kundtjänst och att administrera din affär.

Gemensamt intresse

För att utvärdera och bedöma vår  Fair Use policy, i samband med dina personuppgifter, bör du läsa mer om detta i våra   Försäljnings- och leveransvillkor.

För att skydda oss och dig hanterar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt för att administrera, driva och bibehålla våra system. Vi samlar aggregerad statistik om användning av hemsidan för att förbättra förståelsen om våra kunders preferenser och utveckla nya funktioner. 

För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med bedrägerier. Samt även för att förhindra missbruk av våra tjänster eller för att undvika, förhindra eller utreda brott mot oss.

Identifiering av köpmönster och beteende görs via en algoritm baserad på ett antal olika parametrar. Om en kund identifieras av algoritmen som avvikande beteende, kommer vi i varje enskilt fall göra en analys och utvärdering om kunden kan göra affär med oss. 

Det är av högsta prioritet för oss att kunna försvara och förhindra missbruk av våra tjänster, intrång i system och brott mot oss/dig.

Dina rättigheter

Om du vill ha tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig – har vi en tjänst för att skicka in en begäran till oss – du hittar den i ditt konto under Min profil -> ”Hämta personliga data”.

Behöver du hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta oss på: info@lansbolag.se

Som kund har du rätt att få tillgång till de uppgifter som vi samlat in om dig (artikel 15 GDPR) och du kan invända mot behandlingen enligt nedan. 

Vi kan komma att avvisa en begäran som är orimligt upprepad, kräva oproportionerligt högt tekniskt ingripande, (till exempel utveckling av ett nytt system eller en väsentlig förändring av befintlig process), eller som påverkar en annan individs rättigheter.

Eftersom du endast har rätt att få tillgång till de uppgifter som rör just dig – och i dokument som kan innehålla uppgifter om någon annan – får du inte ut alla uppgifter du bett om. Du får information om vilka uppgifter som inte lämnats ut och varför.

Rätt till rättelse 

Om dina uppgifter är felaktiga eller ska uppdateras så kontakta oss med begäran om rättelse, som vi kontrollerar. Är din begäran korrekt, kommer vi att uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter, med reservation för personuppgifter som fortsatt behöver behandlas med stöd av rättslig förpliktelse eller vårt fortsatta berättigade intresse.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har en rätt att bli bortglömd, vilket betyder att vi ska radera dina uppgifter om något av följande är tillämpligt: 

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas, 
 • Vi behandlar dina uppgifter med stöd av samtycke som du återkallar 
 • Du invänder mot en behandling och det inte föreligger ett berättigat intresse för oss som är i konflikt med ditt
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt 
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Denna rättighet gäller inte om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar en behandling av dina uppgifter om något av följande gäller:

 • Du har bestridit personuppgifternas korrekthet 
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär begränsning i stället
 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 
 • Du har invänt mot behandlingen (se nedan) och i väntan på kontroll av huruvida vårt berättigade intresse väger tyngre än dina berättigade skäl

Organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder

GDPR kräver att dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på servrar med hög säkerhet, som finns i kontrollerade anläggningar. Vår säkerhet kontrolleras regelbundet och tar alltid hänsyn till dina rättigheter som användare.

Uppdateringar av denna policy

Den snabba utvecklingen på det digitala och tekniska området kan innebära förändringar för hur vi behandlar personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra denna policy för behandling av personuppgifter. Du kan alltid hitta den aktuella policyn på vår webbplats. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats. 

Slutord

Vi hjälper gärna till om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du tycker att vi har brustit i vårt ansvar, inte bemött din begäran eller behandlat dina uppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen, har du rätt att inge klagomål till nationella tillsynsmyndigheten i Sverige, Datainspektionen (IMY från 1 januari 2021) https://www.datainspektionen.se/ (https://imy.se från 1 januari 2021). 

Länsbolag-Logo

Nu mer digital, innovativ och automatiserad än någonsin.

Starta upp

Copyright: © 2024 Länsbolag Sverige AB All Rights Reserved.

Fastpris fr. 4 995 kr!

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Offert för Avveckling.

Funderar du på att avveckla ditt aktiebolag? Använd formuläret för att kostnadsfritt få en offert skräddarsydd för just ditt bolag. Vi hanterar din förfrågan omgående och du förbinder dig inte till något. 

Behöver du hjälp?

Ring 046-590 32 42

Fråga oss!

Ta hjälp av en expert!

Har du frågor eller behöver hjälp med ditt bolagsärende? Fyll i formuläret eller ring oss direkt på 046 – 590 32 42, vardagar 08:00-16:00. Vi ser fram emot att hjälpa dig framåt.

Aktivt ärende? Logga in